WYKAZ KADRY SOSZW RADZYŃ PODLASKI
ROK SZKOLNY 2018/2019


mgr Jolanta Purgał-
- dyrektor
mgr Bożena Warpas-
zastępca dyrektora
mgr Łukasz Trosiński-
zastępca dyrektora
mgr Monika Abramek-
kształcenie zintegrowane
mgr Mariusz Arbaczewski-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Dorota Baran-
muzyka z rytmiką
mgr Katarzyna Blicharz-Żelazowska -
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika
mgr Sylwia Bober-
wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Bojaczuk-
zajęcia wychowawcze, zajęcia świetlicowe
Łukasz Ciężki-
wychowanie fizyczne
mgr Janusz Cyfrowicz-
wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy
mgr Ewa Gawlik-
zajęcia wychowawcze
mgr Grzegorz Golec-
język polski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Magdalena Górna-
wychowanie przedszkolne
mgr Beata Grabowiec-
historia, plastyka, technika
mgr Anna Grochowska-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Antonina Haponiuk-
język polski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Jaszcz-
zajęcia rewalidacyjne, WDŻ, plastyka, przysposobienie do pracy
mgr Joanna Jaszcz-Dębska-
wychowanie fizyczne
mgr Violetta Jezierska-
biologia,wychowanie przedszkolne
mgr Anita Jurek-
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające komunikację
mgr Katarzyna Kalinowska-
psycholog
mgr Ewa Kap-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Kiewel-
zajęcia wychowawczo-świetlicowe
mgr Ewa Kolęda-
technika, muzyka z rytmiką,funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne
mgr Elżbieta Koperwas -
zajęcia zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne
mgr Justyna Kosowska-zajęcia rewalidacyjne
mgr Marta Kożuch-
wychowanie wczesnoszkolne
mgr Monika Krasuska-
język angielski
mgr Anna Krupska -
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, plastyka
mgr Mariola Król-
zajęcia rewalidacyjne, logopedia
mgr Katarzyna Książek-
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe
mgr inż. Wiesław Kujawa-
zajęcia wychowawcze
mgr Grażyna Laskowska-
zajęcia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym
mgr Jolanta Lewicka-
zajęcia wychowawcze
mgr Bożena Łobińska-
biblioteka
mgr Małgorzata Łukaszewicz-
zajęcia wychowawcze
mgr Agnieszka Mackiewicz-
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, techika
mgr Monika Malon-
przyroda, plastyka, techika, przysposobienie do pracy
mgr Anna Matysiak-
pracownia gastronomiczna, doradztwo zawodowe
mgr Mariusz Matysiewicz-
zajęcia wczesnego wspomagania i rozwoju dziecka
mgr Agnieszka Mazurek-
wychowanie przedszkolne
mgr Michał Mich- przysposobienia do pracy, technika, funkcjonowanie osobiste i społeczne
mgr Jacek Michalak-
pracownia gastronomiczna
mgr Magdalenia Michalak-
zajęcia świetlicowo-wychowawcze
mgr Justyna Mordel-
zajęcia rewalidacyjne, plastyka, techika, funkcjonowanie w środowisku
mgr Ewa Mucha-Marciniak-
wychowanie przedszkolne
mgr Violetta Musiatowicz-
zajęcia wychowawcze
mgr Sylwia Niewęgłowska-
funkcjonowanie osobiste i społeczne,zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Teresa Dyczko-Nowakowska-
zajęcia wychowawcze
mgr Sylwia Ochal-
edukacja wczesnoszkolna
mgr Grzegorz Oprawski-
zajęcia wychowawcze
mgr Mariola Osak-
wychowanie przedszkolne
mgr Magdalena Ostasz-Izdebska-
wychowanie wczesnoszkolne
mgr Katarzyna Panasiuk-
przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne
mgr Anna Panek-
kształcenie zintegrowane,zajęcia rewalidacyjne
mgr Edyta Peplak-
wychowanie przedszkolne
mgr Małgorzata Popek-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Jolanta Purgał-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Rogulska-
chemia, bilogia, fizyka
mgr Justyna Skowronek-
wychowanie przedszkolne
mgr Piotr Skowronek-
matematyka, fizyka,zajęcia rewalidacyjne
mgr Dominika Sposób-
zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Elżbieta Stasiowska-
zajęcia praktyczne, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
mgr Paweł Steć-
wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie do pracy, podstawy przedsiębiorczości
mgr Agnieszka Strojek-
wychowanie przedszkolne
mgr Aneta Struczyk-
wychowanie fizyczne
mgr Anna Szczygielska-
zajęcia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym
mgr Urszula Szewczak-
religia
mgr Grażyna Szymona-
zajęcia świetlicowo-wychowawcze
mgr Renata Trojak-
pedagog
mgr Łukasz Trosiński-
informatyka
mgr Anna Urbaniak-
religia
mgr Bożena Warpas-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Wawryszczuk-
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem zajęcia praktyczne
mgr Olga Wąsowska-
zajęcia ZRW,zajęcia rewalidacyjne
mgr Grażyna Wójcik-
przysposobienie do pracy
mgr Agnieszka Zielińska-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Zieniuk- zajęcia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym