WYKAZ KADRY SOSZW RADZYŃ PODLASKI
ROK SZKOLNY 2014/2015


mgr Małgorzata Popek
- dyrektor
mgr Bożena Warpas -
zastępca dyrektora
mgr Jolanta Purgał -
zastępca dyrektora
Mariusz Arbaczewski -
zajęcia rewalidacyjne,zajęcia indywidualne
mgr Dorota Baran-
muzyka z rytmiką
mgr Katarzyna Blicharz-Żelazowska -
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika
mgr Katarzyna Bojaczuk-
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wychowawcze
Łukasz Ciężki -
wychowanie fizyczne
mgr Janusz Cyfrowicz-
wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, nauczanie indywidualne, przysposobienie do pracy
mgr Agnieszka Domańska-
język angielski
mgr Ewa Gawlik-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Grzegorz Golec-
język polski
mgr Anna Grochowska-
rewalidacja indywidualna,, zajęcia wychowawcze w internacie,
mgr Antonina Haponiuk-
język polski, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, przysposobienie do pracy
mgr Magdalena Ostasz-Izdebska -
logopedia
mgr Agnieszka Jaszcz-
zajęcia rewalidacyjne, WDŻ, plastyka, przysposobienie do pracy
mgr Joanna Jaszcz-Dębska-
wychowanie fizyczne
mgr Violetta Jezierska-
biologia,wychowanie przedszkolne
mgr Anita Jurek-
zajęcia rewalidacyjne, logopedia
mgr Katarzyna Kalinowska-
psycholog
mgr Ewa Kap-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Kiewel -
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Ewa Kolęda-
nauczyciel-wychowawca internatu,technika, muzyka z rytmiką,funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne
mgr Elżbieta Koperwas -
zajęcia zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne
mgr Justyna Kosowska-zajęcia rewalidacyjne
mgr Marta Kożuch-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Anna Krupska -
zajęcia rewalidacyjne
mgr Mariola Król-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Książek-
zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Wiesław Kujawa-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Grażyna Laskowska-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Jolanta Lewicka-
świetlica, biblioteka,nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Bożena Łobińska-
język polski, biblioteka
mgr Małgorzata Łukaszewicz-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Agnieszka Mackiewicz-
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, techika,
mgr Monika Malon-
przyroda,plastyka, techika, zajęcia rewalidacyjne, przysposobienie do pracy
mgr Mariusz Matysiak
zajęcia rewalidacyjne,zajęcia indywidualne
mgr Agnieszka Mazurek -
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu
mgr Aleksandra Mazurek- język angielski
mgr Michał Mich-
przysposobienia do pracy, technika, funkcjonowanie osobiste i społeczne,
mgr Justyna Mordel-
zajęcia rewalidacyjne, plastyka, techika, funkcjonowanie w środowisku
mgr Ewa Mucha-Marciniak-
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu
mgr Violetta Musiatowicz-
nauczyciel-wychowawca w internacie
mgr Sylwia Niewęgłowska-
kształcenie zintegrowane
mgr Teresa Dyczko-Nowakowska-
zajęcia wychowawcze w internacie, przysposobienie do pracy,
mgr Sylwia Ochal-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Grzegorz Oprawski-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Mariola Osak-
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu,
mgr Magdalena Ostasz-
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu,zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Oworuszko-
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Panasiuk-
zajęcia rewalidacyjne, przysposobienie do pracy
mgr Anna Panek-
kształcenie zintegrowane,zajęcia rewalidacyjne
mgr Edyta Peplak-
nauczyciel-wychowawca w przedszkolu
mgr Małgorzata Popek-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Jolanta Purgał-
zajęcia wychowawcze
mgr Małgorzata Rogulska-
chemia, bilogia, fizyka
mgr Justyna Skowronek-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Piotr Skowronek-
matematyka, fizyka,
mgr inż. Elżbieta Stasiowska-
techinika i bezpieczeństwo w cukiernictwie, pracownia cukiernicza, podstawy działalności w cukiernictwie
mgr Paweł Steć-
WOS, geografia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie do pracy, podstawy przedsiębiorczości,
mgr Anna Szczygielska-
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, techinka
mgr Urszula Szewczak-
religia
mgr Renata Trojak-
nauczyciel-wychowawca internatu
mgr Łukasz Trosiński-
technika, informatyka, przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe,
Krystyna Tyczyńska-
praktyczna nauka zawodu cukiernik
mgr Anna Urbaniak-
religia
mgr Bożena Warpas-
zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Wawryszczuk -
technologia produkcji cukierniczej, pracownia cukiernicza, zajęcia praktyczne
mgr Grażyna Wójcik-
funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, technika
mgr Agnieszka Zielińska-
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne