Miejsce Odkrywania Talentów

Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy,
choć otrzymuje go tylko jednostka.

Krzysztof R. Jaśkiewicz


Po weryfikacji wymagań, z dumą i ogromną radością informujemy, że w maju 2012 r., dzięki owocnej pracy z naszymi uczniami, a także współpracy Stowarzyszenia Razem i Przyjaciół Ośrodka, wspierających nas w propagowaniu uczniowskich pasji, talentów artystycznych, sportowych, społecznych i in., dostąpiliśmy zaszczytu wstąpienia w poczet Miejsc Odkrywania Talentów.


Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież oraz rozwijającym ich umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych. Miano to, przyznawane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z.Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim otrzymał jako jedyny w powiecie radzyńskim i jako 31 placówka w woj. lubelskim. Efektem przyznania tytułu jest umieszczenie Ośrodka na ogólnopolskiej promocyjnej mapie miejsc odkrywania talentów, która znajduje się na stronie:

http://www.ore.edu.pl/

23.05.2012 r. zaplanowano dniem uroczystego odsłonięcia tablicy Miejsce Odkrywania Talentów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie II Gala Talentów, jako z jednej strony kontynuacja projektu, z drugiej zaś, stworzenie uczniom możliwości publicznego wystąpienia i zaprezentowania swoich osiągnięć jako efektu działań ukierunkowanych na wyszukiwanie, rozwijanie i wspieranie uczniów utalentowanych.

Pomimo, że w placówce prowadzonych jest wiele kół zainteresowań, do formularza zgłoszeniowego w dn. 2.04.2012 r., zostały wytypowane nieliczne formy pracy pozalekcyjnej:Tenis stołowy
Nauczyciel prowadzący: Łukasz Ciężki
Zajęcia wychodzą naprzeciw zainteresowaniom wychowanków oraz rozwijają ich zdolności i zamiłowania. Są realizacją naturalnej potrzeby ruchu i aktywności. Rozwijają ogólną sprawność fizyczną, a szczególnie szybkość, zwinność, moc, wytrzymałość, koordynację i precyzję ruchu.
Dokonania uczniów:
W Mistrzostwach Województwa 30.03.2011, Adam Polak zajął I miejsce i uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Polski. Rafał Olszewski uplasował się na miejscu II. Wśród dziewcząt III miejsce wywalczyła Andżelika Kaliszewska. W klasyfikacji drużynowej nasz ośrodek zajął I miejsce.

Lekka atletyka
Nauczyciel prowadzący: Joanna Jaszcz Dębska
Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnej aktywności ruchowej, mającej na celu podniesienie poziomu ogólnego usprawnienia i wydolności fizycznej, kładąc szczególny nacisk na konkurencje lekkoatletyczne. Szkolenie wstępne i ukierunkowane w zakresie lekkiej atletyki.
Dokonania uczniów:
III miejsce Andżeliki Kaliszewskiej w Biegach Przełajowych Jesiennych Mistrzostw woj. lubelskiego 29.09.2010. II miejsce w.w. i III Wioletty Osipacz na Wiosennych Mistrzostwach woj. lubelskiego w dn. 23.03.2011. VIII miejsce Andżeliki Kaliszewskiej na Mistrzostwach Polski w Ostrzeszowie 02.04.2011.

Piłka nożna
Nauczyciel prowadzący: Grzegorz Oprawski
Zajęcia adresowane do uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień piłkarskich. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje cechy motoryczne, doskonalą technikę i taktykę gry w piłkę nożną. Uczestniczą w różnej rangi zawodach. Kształtują swoje cechy charakteru (systematyczność, odpowiedzialność, wytrwałość).
Dokonania uczniów:
I miejsce na Mistrzostwach Województwa 17.05.2011. II miejsce w Mistrzostwach Województwa 23.09.2010. V miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych o Mistrzostwo Polski w Gnieźnie 28.05.2011. II miejsce na Mistrzostwach Województwa w Halowej Piłce Nożnej w dn.19.01.2012.

Koło ceramiki i garncarstwa
Nauczyciel prowadzący: Justyna Mordel
Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań, wspieranie talentów i promowanie działalności w środowisku lokalnym. Są formą terapii, pracy ciała i umysłu. Skupiają utalentowanych manualnie uczniów w różnym wieku. Przyciągają również zorganizowane grupy z lokalnych placówek oświatowych.
Dokonania uczniów:
Niezmiennym uznaniem rodzimych artystów i Przyjaciół Ośrodka cieszą się wystawy prac na Jarmarku Ludowym w Holi i Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, kiermasze podczas Targów Pracy, Targów Różności oraz aukcje na rzecz WOŚP prac Renaty Stolarczyk 2010, Grzegorza Sekuły 2011 i Kamila Gasiuka 2012.

Koło przyrodnicze EKO-ART
Nauczyciel prowadzący: Monika Malon
Działalność Koła polega na organizowaniu akcji społecznych, happeningów, prac aranżacyjnych terenów zieleni, realizacji projektów propagujących zdrowy styl życia, ochronę przyrody i pomoc potrzebującym. Zajęcia dostarczają wiedzy, wzorców myślenia proekologicznego i kształtują postawę obywatelską.
Dokonania uczniów:
Inicjatywa, współpraca i zaangażowanie liderów: Rafała Olszewskiego, Anny Sołoduchy, Wiktorii Dośpiał w akcjach EKO-SERCE, Sprzątania lasu, utworzenia Segregatorów odpadów, ścieżki edukacyjnej Ekologiczne drogowskazy 2011 i happeningach tj. Dzień bez samochodu, Ziemia dała nam życie, Bateriojad.