DLA NAUCZYCIELI   DLA RODZICÓW   OGÓLNE
         
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - 27 sierpnia 2019 r. godzina 10.00


  Wniosek do Burmistrza/Wójta o zapewnienie kształcenia dziecka w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Radzyniu Podlaskim

Wzór podania do Starostwa Powiatowego o przyjęcie dziecka do SOSW w Radzyniu Podlaskim

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 roku.

Informacja dotycząca Wyprawki Szkolnej w 2017 roku.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2017 roku.

Oświadczenie dotyczące wyprawki szkolnej w 2017 roku.

Informacja dla rodziców chcących podzielić się doświadczeniami

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością