DLA NAUCZYCIELI   DLA RODZICÓW   OGÓLNE
         
Porządek i terminy na Radę Plenarną

Sprawozdanie z pracy nauczyciela

Sprawozdanie z pracy grupy wychowawczej - internat

Sprawozdanie z pracy pedagoga/psychologa szkolnego

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Zespoły nauczycielskie, awans zawodowy

  Wniosek do Burmistrza/Wójta o zapewnienie kształcenia dziecka w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Radzyniu Podlaskim

Wzór podania do Starostwa Powiatowego o przyjęcie dziecka do SOSW w Radzyniu Podlaskim

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 roku.

Informacja dotycząca Wyprawki Szkolnej w 2017 roku.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2017 roku.

Oświadczenie dotyczące wyprawki szkolnej w 2017 roku.

Informacja dla rodziców chcących podzielić się doświadczeniami

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością