ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Wykaz wymaganych dokumentów
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim,
- świadectwo ukończenia ostatniego etapu kształcenia oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu lub sprawdzianu (dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim),
- podanie o przyjęcie do szkoły i internatu,
- wyciąg aktu urodzenia,
- trzy fotografie,
- karta zdrowia i szczepień.


ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY - 2014/2015


Wykaz wymaganych dokumentów
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim,
- świadectwo ukończenia ostatniego etapu kształcenia oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu lub - sprawdzianu (dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim),
- podanie o przyjęcie do szkoły i internatu,
- wyciąg aktu urodzenia,
- trzy fotografie,
- orzeczenie z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu (dotyczy szkoły zawodowej),
- karta zdrowia i szczepień.POBIERZ:
Wniosek do Burmistrza/Wójta o zapewnienie kształcenia dziecka w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Radzyniu Podlaskim
Wzór podania do Starostwa Powiatowego o przyjęcie dziecka do SOSW w Radzyniu Podlaskim