SAMORZĄD SZKOLNY
ROK SZKOLNY 2016/2017


Angelika Remes
- Przewodnicząca
Anna Kulik -
Zastępca przewodniczącego
Karolina Zielazowska-
Skarbnik
Artur Bujek -
Sekretarz