PRZEDSZKOLE GIMNAZJUM NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Podstawowa Nr 3

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymPRZEDSZKOLE GIMNAZJUM NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY