SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 GIMNAZJUM NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Przedszkole
1 września 2010 r. do grona wychowanków Ośrodka dołączyły dzieci w wieku przedszkolnym.
Wychowawcami oddziałów są mgr Agnieszka Mazurek, mgr Ewa Marciniak, mgr Agnieszka Oworuszko, mgr Mariola Osak i Violetta Jezierska