PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 GIMNAZJUM NR3 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasy dla uczniów z niepełnosprawością intelektualną w stopniu lekkim.
Kształcenie w zawodach: cukiernik, kucharz, ogrodnik.PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 GIMNAZJUM NR3 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY