Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

ul. Sitkowskiego 1B

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 833513009

Ważne !

Od dnia 14 września 2020 roku w czasie trwania remontu obowiązuje nowy numer do Sekretariatu Ośrodka: 723 299 715

Kasa (informacje dotyczące opłat za obiady): 723 299 707

tel/fax. 833527871

email: sekretariat.sosw.radzyn@pra.pl

Dyrektor: mgr Jolanta Purgał

Wicedyrektor ds. dydaktycznych: mgr Bożena Warpas

Wicedyrektor ds. wychowawczych: mgr Łukasz Trosiński